Пам’ять людства на події

Хто володіє минулим, тому належить майбутнє.  (Джордж Оруел) 

Корисні поради (life hacking) для ЗНО з історії України

1. Історична карта: які з них найчастіше використовують у ЗНОhttps://www.youtube.com/watch?v=t6RUU9Hq4Yo&index=1&list=PLo55sx3uqU0y4mTMhU2wtu0OXuLAmJeXd

2. Персоналії для візуального розпізнаванняhttps://www.youtube.com/watch?v=jsIi57lgS1s&index=2&list=PLo55sx3uqU0y4mTMhU2wtu0OXuLAmJeXd

3. Наскільки змінилася програма з Історії України в 2017 році?https://www.youtube.com/watch?v=77peP_wX6Is&list=PLo55sx3uqU0y4mTMhU2wtu0OXuLAmJeXd&index=3

4. Терміни та поняття в історії України – https://www.youtube.com/watch?v=qsGcWMyBdgQ&index=4&list=PLo55sx3uqU0y4mTMhU2wtu0OXuLAmJeXd

5. Як підготуватися до ЗНО з історії України за 10 днів? – https://www.youtube.com/watch?v=tcLU5WRETtY&list=PLo55sx3uqU0y4mTMhU2wtu0OXuLAmJeXd&index=5

Відеоцикл з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ – для підготовки до ЗНО або уроків/семінарів. Стислий курс історії України. Фактаж, зображення, голосовий супровід. Автор: І. Алейников, викладач історії і права Кропивницкого НВК №34 – економіко-правового ліцею “Сучасник”

         

Відеоурок 1. “Первісний лад на території України” (6 клас). Первісні люди на території України – неандертальці, кроманьонці. Періодизація існування людства – кам’яний, міднокам’яний, мідний, бронзовий віки. Характеристика матеріальної культури і занять людей палеоліту, мезоліту, неоліту та енеоліту. Основні археологічні культури, стоянки та поселення. Неолітична революція – перший поділ праці, перехід від привласнюючого господарства до продуктивного. Соціальна організація – від общини до роду і племені, матріархат і патріархат. Поява майнової нерівності. Побут, мистецтво, ремесла, опанування металів, поява релігійних уявлень – анімізму, фетишизму, тотемізму, магії. Трипільська культура. Розселення, заняття, житло, ремесла трипільцівhttps://www.youtube.com/watch?v=o9S59B3O4qc&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 2. “Кочові народи та античні колонії на території України” (6 клас). Іраномовні кочовики – кімерійці, скіфи, сармати на території України. Заснування грецьких колоній та їх устрій, Боспорське царство – https://www.youtube.com/watch?v=nMePUmzAMmQ&index=2&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 3. “Походження і розселення слов’ян” (7 клас). Давні слов’яни на території України. Проблеми формування слов’янської спільноти, Зарубинецька археологічна культура. Перші згадки про слов’ян – венедів, антів і склавінів. Формування великих племінних об’єднань: полян, деревлян, волинян, уличів тощо. Розселення, перші держави – Куявія, Артанія, Славія. Господарство, суспільний устрій, культура та вірування – https://www.youtube.com/watch?v=VlqZ-T73K9g&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=3

Відеоурок 4. “Східнослов’янська держава – Київська Русь-Україна” (7 клас). Короткий курс історії Київської Русі. Розселення слов’янських племен: полян, деревлян, в’ятичів, уличів, волинян, дулібів, сіверян. Сусіди словян. Проблеми і причини походження держави і зміцнення влади племінних князів. Норманська і антинорманська теорії державності. Легендарні Кий та Рюрик. Князі та їх діяння: Аскольд, Олег, Ігор, Святослав, Ольга, Володимир, Ярослав, Ярославичі, Володимир Мономах. Війни, політичні перетворення, зміцнення держави та початок її роздробленості. Економіка та соціально-політичний устрій – https://www.youtube.com/watch?v=bt2YGyZ1558&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=4

        

Відеоурок 5. “Феодальна роздробленість Київської Русі” (7 клас). Розпад Київської Русі після князювання Володимира Мономаха та Мстислава Великого. Причини, сутність і наслідки. Доля Київського князівства, боротьба із зовнішнім ворогом. Битва на річці Калка – перше зіткнення з монголами. Монгольська навала, героїчний опір русичів військам Батия, встановлення монголо-татарського іга – https://www.youtube.com/watch?v=s4UqW9wkHoo&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=5

Відеоурок 6. “Галицько-Волинське князівство” (7 клас). Галицьке та Волинське князівства на початку роздробленості Русі, їх об’єднання. Династії Ростиславичів та Мстиславичів, їх представники, князі: Володарко, Ярослав Осмомисл, Роман Великий та Романовичі. Данило Галицький: збирання земель, боротьба з боярами, зовнішніми ворогами і монгольською навалою. Наступники Данила: Василько, Лев Данилович, Шварно, Юрій Львович, Андрій Юрійович, Юрій Болеслав (Юрій Тройденович), та ін. Занепад Галицько-Волинської держави – https://www.youtube.com/watch?v=wssM5bkSuIo&index=6&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 7. “Культура Київської Русі” (7 клас). Усна народна творчість – билини. Літописи – перші письмові твори, Повість временних літ. Літературні твори – “Слово про закон і благодать”, Повчання Мономаха, “Слово про Ігорів похід”. Освіта на Русі. Пам’ятки архітектури: Десятинна церква, Софійський собор, Золота брама, Києво-Печерський монастир. Мистецтво Київської Русі – https://www.youtube.com/watch?v=DagQwDHfTAk&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=7

Відеоурок 8. “Україна під владою Литви та Польщі в XIV – XV століттях” (7/8 класи). Україна під владою іноземних держав. Входження українських земель до складу Великого Князівства Литовського та Королівства Польського. Великі князі Гедимін, Ольгерд, Кейстут, Вітовт. Організація влади та статус українських земель в складі Литви за Литовськими Статутами. Спільна боротьба з татарами, битва на Синіх Водах. Зближення Литви з Польщею, Кревська унія і заснування династії Ягеллонів. Подальші унії – Островська та Городельська. Велика війна з Тевтонським орденом, Грюнвальдська битва. Боротьба за автономію України, заколот Свидригайла, повстання Михайла Глинського та втрата автономії – https://www.youtube.com/watch?v=XBdLFVEFUMM&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=8.

     

Відеоурок 9. “Українські землі в складі Речі Посполитої” (8 клас). Люблінська унія, створення польсько-литовської держави та місце в ній України. Розвиток фільваркового господарства. Зміни в становищі населення. Берестейська церковна унія та полеміка навколо неї, створення греко-католицької церкви. Діяльність братств. Зростання міст і Магдебурзьке право – https://www.youtube.com/watch?v=-Cee6dUOARg&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=9

Відеоурок 10. “Виникнення козацтва. Запорізька Січ” (8 клас). Передумови виникнення козацтва, перші згадки про козаків, їх соціальний склад, організація козацького війська. Заснування Байдою Вишневецьким Запорізької Січі – першого осередку української державності. Козацька демократія, право, побут, та звичаї січовиків. Створення козацького реєстру – https://www.youtube.com/watch?v=45c5tuNxoe0&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=10

Відеоурок 11. “Козацькі повстання кінця XVI – початку XVII століть” (8 клас). Початок боротьби козаків проти поневолення. Повстання реєстровців і запорожців к. XVI – поч. XVII ст. під проводом Косинського, Наливайка, Жмайла, Федоровича (Трясила), Сулими, Павлюка та Острянина. Військова та культурна діяльність гетьмана П. Сагайдачного. Участь козаків у Хотинській битві – https://www.youtube.com/watch?v=vPBDH11hw-Y&index=11&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 12. “Культура України кінця XVI – початку XVII століть” (8 клас). Основні чинники культурного розвитку України. Формування української мови, книжкова справа і книгодрукарство, Іван Федоров – першодрукар. Література, церковна полеміка навколо унії та її учасники – Смотрицький, Скарга, Броневський. Український фольклор, літописання. Освіта: братські школи, Острозька академія – перший національний вищий навчальний заклад. Києво-Могилянська колегія. Розвиток мистецтва, музики, архітектури – https://www.youtube.com/watch?v=2t4CtpOXfFc&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=12

     

Відеоурок 13. “Національно-визвольна війна українського народу” (8 клас). Причини і наслідки Визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Вирішальні битви з Річчю Посполитою: під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями, Берестечком, Батогом, Жванцем та ін. Козацька дипломатія: відносини з Кримським ханством, Туреччиною, Московією. Переяславська рада, Березневі статті та входження Гетьманщини до складу Московської держави – https://www.youtube.com/watch?v=8C4UxszjDb4&index=13&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 14. “Руїна” (8 клас). Гетьманщина по смерті Б. Хмельницького, Андрусівський мир, громадянська війна, розкол козацтва і занепад козацької держави. Діяльність гетьманів Виговського, Брюховецького, Дорошенка, Самойловича, Многогрішного, Тетері – https://www.youtube.com/watch?v=TTqXplLsq7Q&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=14

Відеоурок 15. “Гетьманування Івана Мазепи” (8 клас). Доля козаків під час правління царя Петра І, участь в Азовських походах та Північній війні. Гетьман І. Мазепа – політичний і культурний діяч. Спроба союзу із шведським королем Карлом ХІІ. Полтавська битва та крах планів звільнення Гетьманщини від російського панування – https://www.youtube.com/watch?v=DLrRzXOh9io&index=15&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 16. “Ліквідація автономії Гетьманщини” (8 клас). Наступ Росії на автономію Гетьманщини. Конституція гетьмана Пилипа Орлика, останні гетьмани: Іван Скоропадський, Павло Полуботок, Данило Апостол, Кирило Розумовський. Ліквідація Січі і запорозького козацтва Катериною ІІ – https://www.youtube.com/watch?v=xZF4iZwqDeI&index=16&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

     

Відеоурок 17. “Приєднання Криму, Причорномор’я і Правобережної України до Російської імперії” (8 клас). Російсько-турецькі війни та приєднання до Російської імперії Криму. Походи Суворова, участь в них козаків. Поділи Польщі та приєднання Правобережжя. Розбудова і заселення Півдня України, заснування нових міст. Нова Сербія, Новоросійська, Таврійська губернія – https://www.youtube.com/watch?v=Vcl1uKvnDkQ&index=17&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 18. “Визвольна боротьба українського народу в другій половині XVIII століття” (8 клас). Народні антифеодальні повстання другої половини XVIII ст. Опришки та Олекса Довбуш, гайдамаки та інші рухи опору. Коліївщина – наймасштабніший гайдамацький рух на Правобережжі під проводом Залізняка і Гонти, Уманська різанина. Повстання в селі Турбаї – https://www.youtube.com/watch?v=Bxy9JMLm_HI&index=18&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 19. “Культура України другої половини XVII – XVIII століть” (8 клас). Основні надбання української культури XVII – XVIII ст. Книгодрукування, освіта в Україні, Києво-Могилянська академія – осередок української науки і культури. Літописання, українські вчені, усна народна творчість. Літератори: Григорій Сковорода, Прокопович, та інші. Музика (Березовський, Ведель, Бортнянський), архітектура козацького бароко (Ковнір, Григорович-Барський) та класицизму, мистецтво – https://www.youtube.com/watch?v=PTP6DbVAE_8&index=19&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 20. “Українці у війні з наполеонівською Францією” (9 клас). Участь українців у російсько-французькій війні 1812 року. Вторгнення Наполеона в Росію, українці в регулярній армії, ополченні, партизанському русі – https://www.youtube.com/watch?v=BMzbSS2zsyE&index=20&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

     

Відеоурок 21. “Занепад кріпосницьких відносин. Народні рухи в першій половині XІX століття” (9 клас). Стан господарства Наддніпрянщини та Західної України в пер. пол. ХІХ ст. Економічна політика Російської та Австрійської імперій. Зародження ринкових відносин, розвиток промисловості й торгівлі. Антифеодальні рухи і повстання: Чугуївське, під проводом Кармалюка (Кармелюка), Лук’яна Кобилиці, опришківський рух та інші. Участь українців у революції 1848 року в Австрії, діяльність Головної Руської Ради – https://www.youtube.com/watch?v=BwFnvF8aIaE&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=21

Відеоурок 22. “Суспільно-політичні рухи в Україні першої третини ХІХ століття” (9 клас). Перші суспільні та політичні таємні організації в Україні. Діяльність В. Капніста, Товариство об’єднаних слов’ян, масони. Північне і Південне товариства декабристів. Україна в планах їх очільників – Пестеля та Муравйова. Декабристський виступ в Петербурзі та повстання Чернігівського полку – https://www.youtube.com/watch?v=N_N7asfD7FI&index=22&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 23. “Польські повстання ХІХ століття і Україна” (9 клас). Становище Польщі в складі Російської імперії, причина польських антиросійських рухів. Зв’язок польського визвольного руху 1830-31 та 1863-64 рр. з Україною, реакція народників та громадівців. Посилення національного наступу Росії – https://www.youtube.com/watch?v=iakrJhort60&index=23&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 24. “Кирило-Мефодіївське Братство” (9 клас). Діяльність першої української таємної політичної організації – Кирило-мефодіївського товариства. “Закон Божий або Книга Буття українського народу” – програмний документ кирило-мефодіївців, написаний Костомаровим. Роль Т.Г. Шевченка в діяльності товариства – https://www.youtube.com/watch?v=9FfZcWpMR3s&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=24

     

Відеоурок 25. “Західноукраїнські землі в першій половині ХІХ століття” (9 клас). Розвиток Галичини, Буковини та Закарпаття в першій половині ХІХ століття. Просвітницькі рухи греко-католицької церкви та гурток “Руська Трійця”. Революція 1848-49 рр., скасування кріпацтва і реформа Австрійської монархії – https://www.youtube.com/watch?v=E1pSUGsjctA&index=25&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 26. “Українська культура першої половини ХІХ століття” (9 клас). Університети: Харківський університет Каразіна – новий осередок вищої освіти в Наддніпрянщині, Київський університет св. Вололимира. Українські вчені-історики – Максимович, Костомаров, Срезневський та ін. Роль Т. Шевченка в українській культурі. Українська література: Котляревський, Гребінка, Гулак-Артемовський, Квітка-Основ’яненко, Куліш. Розвиток українського театру, драматургії, музики, живопису, архітектури – https://www.youtube.com/watch?v=oz6IRgRK91M&index=26&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 27. “Реформи 60-70-х рр. ХІХ століття в Російській імперії” (9 клас). Реформаторський процес в Російській імперії 60-х – 70-х рр. ХІХ століття. Селянська, земська, міська, судова, військова та інші реформи. Їх позитивні риси та недоліки. Наслідки скасування кріпосного права в Наддніпрянщині – https://www.youtube.com/watch?v=7noDt1eKXUo&index=27&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 28. “Розвиток економіки України в пореформений період” (9 клас). Економічний розвиток українських земель після скасування кріпацтва в Російській імперії, поширення на них капіталістичних відносин – https://www.youtube.com/watch?v=KsgG5jzPi6M&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=28

   

Відеоурок 29. “Суспільно-політичне життя в Україні другої половини ХІХ століття” (9 клас). Характеристика трьох етапів українських суспільних рухів. Суспільно-політичні рухи др. пол. ХІХ ст.: хлопомани, громади (старі й молоді), “Братство тарасівців”, “Просвіта” та інші. Діяльність Костомарова, Куліша, Антоновича, Драгоманова – https://www.youtube.com/watch?v=upOoevDMoVs&index=29&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 30. “Національна політика царизму в Україні” (9 клас). Прояви російського великодержавного шовінізму по відношенню до українців. Мовна та освітня дискримінація в Російській імперії: Валуєвський циркуляр та Емський указ – заборони мови. Діяльність громад, українофілів, просвіт, суспільних організацій прогресивної інтелігенції – https://www.youtube.com/watch?v=jlQTPcn6dDk&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=30

Відеоурок 31. “Народницький рух” (9 клас). Особливості руху народників в Україні. діяльність “Землі і волі”, “Народної волі”, “Чорного Переділу” – Ходіння в народ та Чигиринська змова, терористичні акти. Відомі представники – Бакунін, Засулич, Желябов, Кибальчич. Зв’язки анархістів з іншими суспільними рухами (хлопоманами, громадівцями тощо) – https://www.youtube.com/watch?v=zO6K3WAVPII&index=31&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 32. “Громадсько-політичні рухи в Західній Україні у другій половині ХІХ століття” (9 клас). Характеристика західноукраїнських національних рухів в др. пол ХІХ ст. Народовці та москвофіли в Галичині, діяльність Товариства ім. Шевченка, радикальні рухи. Роль І. Франка у створенні перших партій та їх діяльності. Перші політичні організації на західноукраїнських землях: РУРП, РУП, УНДП та інші, їх політичні програми та склад –  https://www.youtube.com/watch?v=eGHSawEccfE&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=32

 

Відеоурок 33. “Українська культура другої половини ХІХ століття” (9 клас).  Досягнення української культури. Наступ урядової русифікації, зв’язки українців Наддніпрянщини із українцями Галичини. Видатні діячі освіти, науки. Діяльність Наукового товариства ім. Шевченка. Розв”Західноукраїнські землі на поч. ХХ ст. Розвиток філології, літератури, драматургії, театру, архітектури, мистецтва, музики – https://www.youtube.com/watch?v=J9PdhZSX9_c&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=33

Відеоурок 34. “Економічний та суспільно-політичний розвиток України початку ХХ століття” (10 клас). Розвиток капіталізму, промисловості і торгівлі, становище сільського господарства. Суспільно-політичні рухи, діяльність західноукраїнських партій та створення перших політичних організацій в Наддніпрянщині. М. Міхновський та його “Самостійна Україна” – перша програма побудови незалежної української держави – https://www.youtube.com/watch?v=gVGsdBszL7w&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=34

Відеоурок 35. “Західноукраїнські землі на початку ХХ століття” (10 клас). Економічний і соціально-політичний розвиток земель Західної України, Галичини, Буковини і Закарпаття зазначеного періоду. Діяльність політичних партій Галичини, робітничі рухи – https://www.youtube.com/watch?v=BIgnQHRPaKM&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=35

Відеоурок 36. “Україна під час Першої російської революції 1905-07 рр.” (10 клас).  Перша російська революція та її відлуння на території України. Повстання на панцирнику “Потьомкін” і на крейсері “Очаків” під проводом лейтенанта Шмідта. Діяльність українських політичних партій. створення Державної Думи та українська фракція в ній – https://www.youtube.com/watch?v=ygwv0pfleI0&index=36&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

   

Відеоурок 37. “Україна напередодні Першої світової війни” (10 клас). Економічний та суспільно-політичний розвиток після Першої російської революції. Столипінська аграрна реформа та її вплив. Шовіністична політика царизму та подальша діяльність української фракції в російській Державній Думі, позиції українських партій та зростання соціальної напруги – https://www.youtube.com/watch?v=B0pyC9WO2Vc&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=37

Відеоурок 38. “Україна в Першій світовій війні” (10 клас). Плани ворогуючих сторін щодо України. Воєнні дії на її території: Галицька битва, Брусиловський прорив. Бойовий шлях Легіону Українських Січових Стрільців. Розкол українського суспільства щодо війни, позиції українських партій – https://www.youtube.com/watch?v=__0xfj6mDJI&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=38

Відеоурок 39. “Культура України початку ХХ століття” (10 клас). Розвиток української культури початку ХХ ст. Основні досягнення в освіті, науці, літературі, мистецтві – https://www.youtube.com/watch?v=5c_8J3QSDvY&index=39&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 40. “Проголошення УНР” (10 клас). Початок Української національної революції. Створення Центральної Ради та її Універсали. Діячі ЦР: Грушевський, Винниченко, Петлюра. Проголошення Української Народної Республіки, конфлікт з більшовицькою Росією, радянсько-українська війна, бій під Крутами – https://www.youtube.com/watch?v=kS83HbMqkkk&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=40

   

Відеоурок 41. “Гетьманат П. Скоропадського” (10 клас). Брест-Литовський мир та падіння Центральної Ради. Українська Держава Павла Скоропадського. Її внутрішня та зовнішня політика. Поява Директорії УНР – https://www.youtube.com/watch?v=utSRU8gWxOg&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=41

Відеоурок 42. “Директорія УНР” (10 клас). Продовження Української національної революції в 1918-1920 рр. Доба Директорії УНР, бойові дії на території України проти більшовиків, поляків, денікінців. Діяльність Винниченка, Петлюри та інших діячів Української народної республіки. Варшавська угода, Ризький мир. Падіння Директорії. Встановлення більшовицької влади – https://www.youtube.com/watch?v=_kvFAVhb78Q&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=42

Відеоурок 43. “Західноукраїнська Народна Республіка” (10 клас). Утворення ЗУНР, українсько-польська війна. День соборності України. Варшавська угода та участь Української Галицької Армії (УГА) в боях за Україну на боці УНР – https://www.youtube.com/watch?v=IIs3mqk9Xyk&index=43&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 44. Культура України в 1917-20 рр.” (10 клас). Становище культури під час українських визвольних змагань, розвиток освіти, науки, літератури, мистецтва – https://www.youtube.com/watch?v=uq14-qyPPkc&index=44&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

 

Відеоурок 45. “Політика більшовиків в Україні 1919-20 рр. Воєнний комунізм” (10 клас). Більшовицька політика “воєнного комунізму”. Рух опору. Денікінський режим, його крах, розгром Врангеля в Криму та створення УСРР – https://www.youtube.com/watch?v=1fUYjYkVAgM&index=45&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 46“Входження України до складу СРСР” (10 клас). Створення Радянського Союзу та входження в нього України. Повноваження УСРР в новому об’єднанні та поступова узурпація влади Москвою – https://www.youtube.com/watch?v=LNxUcpogF70&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=46

Відеоурок 47“Україна в 20-х на початку 30-х рр. Воєнний комунізм. НЕП” (10 клас). Україна під владою більшовиків. Політика воєнного комунізму та перший голодомор 1921-22 рр. Запровадження Непу, економічний підйом – https://www.youtube.com/watch?v=qup6n3pA3VA&index=47&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 48“Культура України в роки НЕПу” (10 клас). Стан культури України в 20-ті роки ХХ століття. Більшовицька політика українізації (коренізації). Ліквідація неписьменності. Письменницькі спілки та розвиток літератури і театру. Згортання українізації. Політика більшовиків в релігійній сфері – https://www.youtube.com/watch?v=gJXS7BuUAz0&index=48&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

 

Відеоурок 49. “Прихід Й. Сталіна до влади” (10 клас). Внутрішньопартійна боротьба серед більшовиків наприкінці 20-х років та перемога Сталіна над своїми опонентами. Формування культу особи – https://www.youtube.com/watch?v=CWiaCHj6K4U&index=49&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 50. “Радянська модернізація України. Голодомор 1932-33 рр” (10 клас). Сталінські індустріалізація і колективізація. Перші п’ятирічки, стан промисловості та сільського господарства. Політика розкуркулення та розселянювання. Голодомор 1933 р. та його масштаби – https://www.youtube.com/watch?v=eb_hpmUR4-0&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=50

Відеоурок 51. “Сталінська індустріалізація” (10 клас). Форсована індустріалізація СРСР. Результати перших п’ятирічок. Нарощування економічних потужностей в промисловості, освоєння Арктики (челюскінці), соціалістичні змагання, стахановський рух, мілітаризація економіки – https://www.youtube.com/watch?v=xiYfuBI_EtM&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=51

Відеоурок 52. “Суцільна колективізація в СРСР” (10 клас). Сталінська політика колективізації села як частина політики модернізації країни. Створення колгоспів. Розкуркулення, розселянювання та масові репресії серед селянства. Голодомор 1932-33 рр., реакція на нього в країні та світі – https://www.youtube.com/watch?v=KlR1vUwF_Gg&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=52

      

Відеоурок 53. “Культ особи Сталіна. Масові репресії” (10 клас). Внутрішньополітичне життя в СРСР. Формування культу особи Сталіна. Масові репресії: основні процеси, ГУЛАГ, радянська пропаганда – https://www.youtube.com/watch?v=XkVfGxFZyj0&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=53

Відеоурок 54. “Стан культури в Україні в 30-і роки ХХ століття” (10 клас).  Згортання українізації. Масові репресії серед української інтелігенції, “розстріляне відродження” – https://www.youtube.com/watch?v=8RHlh4Iy6kg&index=54&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 55. “Західноукраїнські землі на початку Другої світової війни” (11 клас). Становище західноукраїнських земель напередодні війни. Опір іноземній владі, створення Організації Українських Націоналістів (ОУН), проголошення Карпатської України. Пакт Молотова-Ріббентроппа, початок Другої світової війни та захоплення Західної України радянськими військами. Радянська політика на приєднаних територіях, радянизація та масові репресії – https://www.youtube.com/watch?v=Uw79hxx9JoI&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=55

Відеоурок 56. “Україна в Радянсько-німецькій війні 1941-45 рр.” (11 клас).  Україна в Другій світовій війні. Початок радянсько-німецької війни. Окупаційний режим, план Ост, нацистський новий порядок та партизанські рухи: діяльність радянських партизанів та ОУН-УПА. Бойові дії на території України. Національне питання та суспільне життя в роки війни, масова депортація. Внесок України в Перемогу – https://www.youtube.com/watch?v=TkbKpqetZI0&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=56

 

Відеоурок 57. “Повоєнна відбудова” (11 клас). Суперечності повоєнної відбудови народного господарства, голодомор 1946 р. Зміни в політичному становищі України. Становище західноукраїнських земель та продовження боротьби ОУН-УПА, операція “Вісла” – https://www.youtube.com/watch?v=r-fd8vWVKbU&index=57&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 58. “Десталінізація та хрущовська відлига” (11 клас). Боротьба за владу після смерті Сталіна, прихід до влади Хрущова. ХХ з’їзд партії та початок десталінізації. Реформи, суперечності хрущовської “відлиги” та зміни в суспільному житті. Приєднання Криму – https://www.youtube.com/watch?v=1ym7IYlqJsM&index=58&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 59. “Початок дисидентського руху” (11 клас). Зародження дисидентського руху, основні представники та акції дисидентів в 50 – 60 роки – https://www.youtube.com/watch?v=A-geXF3kMNs&index=59&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 60. “Україна в період кризи радянської системи 1965-1985 рр.” (11 клас). Кінець хрущовської відлиги. Косигінські реформи як спроба покращення економічного стану СРСР. Криза радянської політичної системи. Початок і розвиток брежнєвського застою. Стагнація усіх сфер життя радянського суспільства, подальше розгортання дисидентського руху – https://www.youtube.com/watch?v=neBDtS7Z_V0&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=60

 

Відеоурок 61. “Україна в період “перебудови”. Проголошення незалежності” (11 клас). Горбачовська “перебудова”. Чорнобильська трагедія. Провал економічних реформ, лібералізація суспільного життя, “гласність”. Діяльність перших українських партій. Проголошення незалежності України, доля компартії – https://www.youtube.com/watch?v=5Jv4G2WAhtE&index=61&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Відеоурок 62. “Українська РСР на міжнародній арені 1985-91 рр.” (11 клас). Вихід УРСР на міжнародну арену в період горбачовської “перебудови” – https://www.youtube.com/watch?v=hEAsn4EtUCU&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD&index=62

Пам’ятки архітектури та мистецтва для розпізнавання при складанні ЗНО з предмету “Історія України”. Шановні наші учні, випускники, учасники ЗНО! Дивіться, запам’ятовуйте, записуйте. Перелік пам’яток змінюється, наприклад, 2013 року він був повнішим у порівнянні з тестами у 2015 році. Для успішного складання ЗНО краще знати більше, щоб не було гірше – https://www.youtube.com/watch?v=hWL6tBs0jw4&index=64&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

Пам’ятки архітектури та мистецтва для розпізнавання для ЗНО з описом – https://www.youtube.com/watch?v=Xb7X4xSvAvE&index=65&list=PLv6ufBUWdRi3a99-jLH5Z5adiwYVv16jD

З культурної спадщини

Історико-етнографічний відеоцикл “СПАДОК”. Про українську культуру, традиції, народнї звичаї. Як в XIX-ХХ століттях виглядала українка в залежності від віку, соціального статусу і регіону проживання. В кожному епізоді відтворено характерний для певного регіону етнічний образ – https://www.youtube.com/watch?v=phI13h0y0vc&index=2&list=PL1PP_OaYvIQVFh2w44tvLc82-iwUkQYPq

Для зйомок у проекті були ретельно відібрані героїні – яскраві та самобутні представниці України, з різним характером, різного віку дівчата та жінки, які заворожують поєднанням простоти та достойності. У проекті «Спадок» звучать українські народні пісні, записані в сучасній обробці спеціально для циклу фолк-музикантами.