Про життя в усіх його проявах

Відеокурс “Вступ до біології”

 

1. Біологічні науки. Меню Відео: 0:32 – Науки, які вивчають рослинні організми; 1:11 – Науки, які вивчають тваринні організми; 1:47 – Мікологія; 1:52 – Мікробіологія; 1:57 – Вірусологія; 2:09 – Схема “Основні розділи біології” – https://www.youtube.com/watch?v=P-vW1mNYQ5M&list=PLFk7w_UzEfmHb29nmlUX6MNxtMDCDSZ5y

2. Рівні організації живої природи. Молекулярний. субклітинний. Клітинний. тканинно-органний. Організмовий. Популяційно-видовий. Біогеоценотичний. Біосферний – https://www.youtube.com/watch?v=YfrlXY4wr2s&list=PLFk7w_UzEfmHb29nmlUX6MNxtMDCDSZ5y&index=2

3. Класифікація живих організмів. Головні таксони класифікації. Таксони рослин. Таксони тварин. Імперії. Надцарства прокаріот та еукаріот. Царства. Відділи. Типи. Класи. Порядки. Ряди. Родини. Роди. Види – https://www.youtube.com/watch?v=O3h8GPcmldo&list=PLFk7w_UzEfmHb29nmlUX6MNxtMDCDSZ5y&index=3

4. Методи біології. Меню відео: 0:28 – Термін “біологія запропонували…; 0:37 – Біологія; 1:19 – Порівняльно-описовий; 1:38 – Дослідження; 1:39 – Схема “Методи біологічних досліджень; 1:56 Експеримент; 2:55 – Моніторинг; 3:15 – Математичне моделювання – https://www.youtube.com/watch?v=6m_piFEqM2Q&index=4&list=PLFk7w_UzEfmHb29nmlUX6MNxtMDCDSZ5y

5. Тести по темі “Дихання”. Приклади тестових завдань та їх пояснення.Тести з вибором однієї правильної відповіді, тести на встановлення відповідності – https://www.youtube.com/watch?v=HHgad4dGp_8&index=5&list=PLFk7w_UzEfmHb29nmlUX6MNxtMDCDSZ5y

6. Тестові завдання по темі “РІСТ”. Пояснюються тести з вибором однієї правильної відповіді та на встановлення логічних пар, тобто на відповідність. Меню відео: 0:43 – Тест №1; 1:29 – Тест №2;  2:42 – Тест №3; 3:36  – Тест №4;  4:02 – тест №5; 4:30 – Тест №6; 4:55 – Тест №7; 5:11 – Тест №8; 5:39 – Тест №9 – https://www.youtube.com/watch?v=LiE6UB_g80I&list=PLFk7w_UzEfmHb29nmlUX6MNxtMDCDSZ5y&index=6

   

1. Задачі ЗНО з молекулярної біології (частина 1). Деякі уточнення: * молекула колагену складається із двох поліпептидних ланцюгів (ланцюжків амінокислот); * значення приблизно 50 000 білків подане для організму людини – https://www.youtube.com/watch?v=bfbimDbA5SI&t=9s

2. Задачі ЗНО з молекулярної біології (частина 2). Терміни аденін, гуанін, тимін, цитозин і урацил вживаються до азотистих основ. Аденіловими, гуаніловими, тимідиловими, цитидиновими і урациловими називають нуклеотиди (азотиста основа + цукор пеноза + фосфат).
* Транскрипція обмежена одним геном, це стосується більше еукаріот. У прокаріот кілька генів із спільними функціями об’єднуються в один оперон і транскрибуються разом – https://www.youtube.com/watch?v=RR2HGQkGSoo

3. Задачі ЗНО з молекулярної біології (частина 3). Деякі уточнення: * генетичний код не повністю універсальний, існують деякі відхилення, наприклад у коді мітохондрій. * перша задача не зовсім коректна, оскільки в ній не враховуються жодні регуляторні ділянки гена, можливі інтрони тощо. але задачі саме з таким формулюванням були включені в тести ЗНО попередніх років, і саме такий спрощений спосіб розв’язання дозволяє отримати очікувану відповідь – https://www.youtube.com/watch?v=qVdaKKQ7LaI

4. Розв’язування задач з генетики. Підготовка до ЗНО з біології – https://www.youtube.com/watch?v=2mKJS3Cd7Qw

5. Біологія. Генетичні задачі. Моногібридне схрещуванняhttps://www.youtube.com/watch?v=SLpY6HJrsas

6. Закони Менделя – https://www.youtube.com/watch?v=HZZcKoJcpLs