РМЦ: завдання, функції

УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення722

від 12.08.2016

Про перейменування Ресурсного центру інформаційних технологій на базі Львівського технологічного ліцею

Розглянувши звернення Львівського технологічного ліцею від 05.08.2016 № 139, керуючись ст. 18 Закону України “Про освіту“, ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Перейменувати Ресурсний центр інформаційних технологій на базі Львівського технологічного ліцею у Ресурсно–методичний центр науково-дослідницьких технологій Львівського технологічного ліцею.
2. Фінансування Ресурсно–методичного центру науково-дослідницьких технологій Львівського технологічного ліцею здійснювати за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
3. Ввести з 01.09.2016 до штатного розпису Львівського технологічного ліцею посади:
3.1. Завідувача Ресурсно-методичного центру науково-дослідницьких технологій у кількості 1 штатної одиниці через виведення зі штатного розпису Львівського технологічного ліцею посади методиста у кількості 1 штатної одиниці.
3.2. Завідувача науково-дослідної лабораторії у кількості 1 штатної одиниці.
3.3. Лаборанта у кількості 1 штатної одиниці.

Відповідальний: начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики.

4. Відділу освіти Шевченківського району управління освіти департаменту гуманітарної політики:
4.1. Затвердити з відповідними змінами штатний розпис Львівського технологічного ліцею (додається).
Термін: з 01.09.2016
4.2. Розробити та затвердити положення про Ресурсно–методичний центр науково-дослідницьких технологій Львівського технологічного ліцею.
Відповідальний: начальник відділу освіти Шевченківського району
управління освіти департаменту гуманітарної політики.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
В. о. Львівського міського голови В. Пушкарьов

 ПОЛОЖЕННЯ

 про  Ресурсно-методичний центр науково-дослідницьких технологій 

НВК «Школа комп’ютерних технологій –  Львівський технологічний ліцей» (витяг)

1.1. Ресурсно-методичний центр науково-дослідницьких технологій (РМЦ) НВК «Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей» функціонує відповідно до рішення виконкому Львівської міської ради «Про перейменування Ресурсного центру інформаційних технологій на базі Львівського технологічного ліцею» від 12.08. 2016 р., за № 722.  

1.2. Основними завданнями роботи  РМЦ є:

1.2.1. активне залучення учнів до позаурочної науково-дослідницької діяльності, підвищення мотиваційних чинників дітей до навчання, формування у школярів системних знань та інтелектуального мислення;

1.2.2. спонукання учнів до наукових досліджень, спрямованих на вирішення актуальних завдань інженерно-технічного, екологічного та військово-оборонного спрямування, енергоощадних технологій, проблем розвитку інфраструктури міста.

1.2.3. оволодіння учнями навичками роботи з науковими джерелами, комп’ютерними технологіями, знаннями з основ патентного пошуку та аналізу актуальності тематики  досліджень,  методикою проведення наукових експериментів;

 

2.1.  До структури РМЦ належать:  науково-дослідна лабораторія; наукова лабораторія системних освітніх технологій.

2.2. При проведенні у РМЦ  комплексних наукових досліджень інженерного рівня можуть створюватися тимчасові експериментальні майданчики для натурних та польових випробувань і консультативні групи науково-патентної експертизи учнівських проектів, у співпраці з кафедрами університетів, науково-дослідними установами,  виробничими структурами, підприємцями, фондами, на засадах допомоги науковим дослідженням учнів.
СТРУКТУРА РМЦ

                        Співпраця-1

Співпраця-2