Системно про Всесвіт

Фізика написана у великій книзі, яка завжди відкрита

у нас перед очима, – я маю на увазі Всесвіт. Галілей

Фізика. Електричні явища.  

 

Електричне поле. Вступ – https://www.youtube.com/watch?v=9wZPeMKLCtY  

Електричне поле. Лінії напруженості. Еквіпотенціальні поверхні – https://www.youtube.com/watch?v=7rxYuAUoHjE

Лінії напруженості електричного поля (інший варіант уроку) – https://www.youtube.com/watch?v=j2iWRkzQAjU

Електричне поле. Характеристики. Пробний заряд – https://www.youtube.com/watch?v=nDTk7tYF0Ik

Електричне поле. Напруженість електричного поля – https://www.youtube.com/watch?v=gyCt8nAT1Gc

Електричне поле. Потенціал – https://www.youtube.com/watch?v=jkkIUsoiDEY 

Електричне поле. Напруга. Різниця потенціалів – https://www.youtube.com/watch?v=oRQgXYWsZC0

Електричне поле. Електрорушійна сила – https://www.youtube.com/watch?v=1QoYswM2CNA 

Електризація тіл. Види зарядів. Вироблення електроенергії, процес набуття електричного заряду, способи електризації, діагностика наявності та вимірювання величини електричного заряду – https://www.youtube.com/watch?v=mXGxYDW2XbY

Зображення електричного поля графічно – https://www.youtube.com/watch?v=nD6tjdmF3-E 

Електричне поле. Конденсатор – https://www.youtube.com/watch?v=xZnhnTLLqdU

Електричний струм. Джерела струму – https://www.youtube.com/watch?v=qInh_ZpGON0

Електричний струм в металах – https://www.youtube.com/watch?v=yhGop-ZUgRg

Електричний струм в металах. Умови проходження електричного струму у середовищі, носії електричного заряду, поняття сили струму, сила струму в 1 Ампер, взаємодія струмів – https://www.youtube.com/watch?v=Eb2rK7eNCVU 

Електричний струм у газах – https://www.youtube.com/watch?v=0LepFNOXSys 

Електричне коло. Склад електричного кола, види дій електричного струму, дослід Ерстеда, взаємозв’язок між електричним та магнітним полем, перетворення енергії – https://www.youtube.com/watch?v=EjTSjBt4c-Y 

Електричний струм в електролітах. Лабораторна робота “Електролітична дисоціація” – https://www.youtube.com/watch?v=npQh7I6mGnc

Електрична напруга. ВольтметрПоняття електричної роботи – енергії струму, процес створення та існування електричного струму, 1 Вольт, поняття напруги струму – https://www.youtube.com/watch?v=L3lPk5sD8ao

Електричне поле. Закон Ома для ділянки кола – https://www.youtube.com/watch?v=sZxFaj7gCQY 

Електричне поле. Закон Ома для ділянки кола (інший варіант уроку) Взаємозв’язок між опором провідника, силою струму та напругою, закон Ома для ділянки кола, регулювання сили струму – https://www.youtube.com/watch?v=g6rahs95UWE

Електричне поле. Закон Ома для повного кола – https://www.youtube.com/watch?v=F0oYB3KSieU

Послідовне з’єднання провідників. Властивості послідовного з’єднання провідників, електричний струм у такому з’єднанні провідників  – https://www.youtube.com/watch?v=oHUW4qppa6s

Послідовне  та паралельне з’єднання провідниківhttps://www.youtube.com/watch?v=1CdTD13mfx8

Послідовне  та паралельне з’єднання провідників  (інший варіант уроку) – https://www.youtube.com/watch?v=mMBBf4u6Kgk

Лабораторна робота “Послідовне і паралельне з’єднання провідників” – https://www.youtube.com/watch?v=djDLVIu_ef0

Електричний опір та його властивості. Поняття електричного опору провідника, основні параметри які впливають на опір провідника, питомий опір провідника, транспортування електричного струму провідника через ЛЕП, визначення опору провідника – https://www.youtube.com/watch?v=MBEkXOVcjsE

Лабораторна робота “Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра” – https://www.youtube.com/watch?v=YxFsfXq_sg0

Робота і потужність струму. Робота електричного поля – умова проходження електричного струму (тобто робота по переміщенню заряду), значення роботи електричного струму, значення електричної потужності споживачів струму, похідні формули – https://www.youtube.com/watch?v=mNXSzLlhPYs

Коротке замикання. Електроспоживачі. Склад та умови складання електричного кола, небезпека короткого замикання та наслідки ураження струмом, значення та будова електричного запобіжника, правильний розрахунок запобіжника – https://www.youtube.com/watch?v=a3LavV8DOQ8

Закон Джоуля-Ленца – https://www.youtube.com/watch?v=wpx6xsh2O-4

Фізика. Основи електроніки

Основи роботи напівпровідників. Частина 1. p-n перехід (p-n junction) –    https://www.youtube.com/watch?v=dACI6cPDHBQ

Основи роботи напівпровідників. Частина 2. – https://www.youtube.com/watch?v=VGjzLno9e54

Напівпровідники. Струм в напівпровідниках – https://www.youtube.com/watch?v=cdq-jxDr6h4

Електричний струм у напівпровідниках – https://www.youtube.com/watch?v=jUkubR8wv9I

 

 

Струм у напівпровідниках – https://www.youtube.com/watch?v=cchpdWsTmVA 

 

 

1. Відеоцикл “Пробне ЗНО 2017. Фізика” (12 роликів). Ролик перший “Вступне відео”https://www.youtube.com/watch?v=655D42kv9OM&index=1&list=PLCAxMcpbPCYkiId4zFvWzZsN_1wimHgwp

 До уваги користувачів! Цикл містить 12 роликів, на яких показано, як розв’язувати  подані на пробне ЗНО задачі з фізики. Перегляд роликів на YouTube (в режимі “Домашнього кінотеатру”) супроводжується показом меню з переліком усіх роликів (у правій частині екрану), яке дозволяє переходити до іншого ролика, у будь-якому порядку. Доцільно також звернути увагу на коментарі до окремих відеороликів. Цей підхід можна застосовувати й до інших нижченаведених відеоциклів.

2. SOS! 50 днів до ЗНО з фізики! (8 відео). Якісні та комплексні розрахункові задачі – https://www.youtube.com/watch?v=ME3-KZWR8W0&list=PLCAxMcpbPCYnpnIwI3lpsjI2iTvhwEcVw 

3. Help me! 40 днів до ЗНО з фізики!. 5 задач з теми “Лінзи”. Задачі на коротокозорість, далекозорість та знаходження оптичної сили окулярів; фокусної відстані лінзи за розташуванням предмету на різних відстанях; застосування лінійного збільшення лінзи; побудова положення лінзи та фокусів за розташуванням предмету та зображенням. Уточнення до продовження задачі №3: f для випадку а) дорівнює d, яке в свою чергу дорівнюватиме f для випадку б) – https://www.youtube.com/watch?v=xSuJrndVsVk&list=PLCAxMcpbPCYl1zbLptJDY2seYPjO4LH99

   

4. Експрес-підготовка до ЗНО з фізики (6 відео). Завдання на вибір правильної відповіді, завдання на відповідність, завдання з короткою відповіддю. 34 задачі (24 – тестові; 10 – із скороченою відповіддю) –  https://www.youtube.com/watch?v=LSOI9r3KgKw&list=PLCAxMcpbPCYmM63zcsggkTai4h3PLwc3T

5. Пробне ЗНО з фізики. 2016 р. (4 відео) – https://www.youtube.com/watch? v=ijvhEuF5OmQ&list=PLCAxMcpbPCYkO62fS1GH2E8lfY_hs6rJD

6. ЗНО-2017 з фізики. Розв’язки (11 відео) – https://www.youtube.com/watch?v=QR2m3nbcj9M&list=PLCAxMcpbPCYlMek-KcHMGiECQTjGWfC3N

Фізика у дослідах та експериментах. Відеоуроки для 7-11 класів (Оригінальна і видовищна анімація  навчального матеріалу, тому озвучення роликів російською мовою не складатиме перешкод для засвоєння його учнями). 

Експеримент – це запитання, яке Наука ставить Природі, а вимірювання – це записи відповідей Природи. М.Планк

Відеоролики містять плейлисти (зміст яких подано нижче), через які можна перейти до перегляду будь-якої теми відповідного розділу фізики. 

 

Уроки 1-17 (перший ролик)Статика і прості механізми. Після запуску відеоролика “Центр тяжіння” можна перейти до перегляду 16 інших уроків, у будь-якій послідовності (плейлист справа). Теми: “Закон важеля”, “Обертальний момент”, “Балка на двох опорах”, “Золоте правило механіки”, “Механічна робота”, “Потужність”, “Коефіцієнт корисної дії”, “Вічний двигун”, “Блок і воріт”, “Поліспаст”, “Як утримати слона”, “Похила площина”, “Клин і гвинт”, “Ланцюгова лінія”,”Липка стрічка”, “Мотузкова машина” – https://youtu.be/Pt8Mb6i5ZeA?list=PLeOlm2kq0Hcsf8lUVldL9PqCF28Hqb3pv

Уроки 18-20 (другий ролик). Кінематика. Теми: “Під кутом до горизонту”, “Миттєвий центр обертання”, “Циклоїда” – https://youtu.be/IDWMJB0OZb0?list=PLeOlm2kq0HcuvKPLiWBFFKtam5DAjXDG9

Уроки 21-31 (третій ролик)Сили у природі. Теми: “Вага тіла”, “Закон Гука”, “Сила тертя”, “Інерція”, “Стробоскопічний ефект”, “Рівномірний і нерівномірний рух”, “Опір повітря”, “Вільне падіння”, “Рівноприскорений рух”, “Сила і маса”, “Коефіціент тертя” – https://youtu.be/CsuXkSnUKVE?list=PLeOlm2kq0HctJMOUlHse6SFgEhpTM55hA

Уроки 32-60 (четвертий ролик). Динаміка. Теми: “Зіткнення куль”, “Закон збереження імпульсу”, “Перший закон Ньютона”, “Другий закон Ньютона”, “Третій закон Ньютона”, “Реактивний рух”, “Муха і гвинтокрил”,”Пружний прискорювач”, “Змагання із стрибків”, “Магнітна гармата”, “Дивна пружина Слінки”, “Фонтан з намиста”, “Маятник”, “Гармонічні коливання”, “Резонанс”, “Маятник Капіци”, “Відцентрова сила”, “Похила вертикаль”, “Вогненний вихор”, “Ядро і молот”, “Сила Коріоліса”, “Момент сили”, “Момент інерції”, “Дивні кульки”, “Момент імпульсу”, “Дзига і гіроскоп”, “Прецесія”, “Магнітна левітація”, “Фізичний маятник” –  https://youtu.be/N1OZqtmzB50?list=PLeOlm2kq0HcvuvFa92PhNhBYBE2u3dSVj

Коментар. Окремі уроки подаються додатково, якщо тема стосується також й інших розділів курсу фізики (наприклад, урок “Муха і гвинтокрил” – ще у розділі “Гідро- та аеродинаміка” тощо).

Уроки 61-63 (п’ятий ролик)Фізика матеріалів. Теми: “Дивні властивості гуми”, “Гумовий мотор”, “Гумова кулька” – https://youtu.be/hDwM4scgrDk?list=PLeOlm2kq0HcvhQhIFi-dL2qjpWhxyvEXh

Коментар. Робота гумової стрічки при скороченні є помітно меншою від роботи, яку здійснює зовнішня сила при розтягуванні цієї стрічки до вихідного положення. Це явище називається гістерезисом гуми, і  пояснюється воно внутрішнім тертям молекулярних ланцюжків, з яких складається гума. При нагріванні гума скорочується, а при охолодженні — подовжується. Цим вона зовсім не подібна до більшості інших речовин. І навпаки, при розтягуванні гума відчутно нагрівається, а при скороченні — охолоджується. На цьому принципі побудована робота незвичного двигуна — колеса з гумовими спицями, які нагріваються з однієї сторони від осі та охолоджуються з іншої сторони.

Уроки 64-65 (шостий ролик). Капілярні ефекти. Теми: “Тяжіння на плаву”, “Ефект чайника”– https://youtu.be/CQuoRWC1lRw?list=PLeOlm2kq0HctlSxVW0GlCUQPIFZH8zT4O

Коментар. Два невеличких предмети, що плавають, притягуються один до одного. І хоча це тяжіння обумовлено ефектами поверхневого натягу, однак сама сила, що штовхає предмети один до одного, як правило, створюється атмосферним і гідростатичним тисками.

Уроки 66-83 (сьомий ролик). Гідро- та аеростатика. Теми: “Об’єм тіла”, “Густина речовини”, “Сполучені посудини”, “Плавання тіл”, “Вода з бульбашками”, “Закон Архімеда”, “Тиск”, “Закон Паскаля”, “Гідравлічна машина”, “Гідростатичний тиск”, “Гідростатичний парадокс”, “Повітряний насос”, “Густина повітря”, “Атмосферний тиск”, “Магдебурзькі півкулі”, “Сифон”, “Повітроплавання”, “Манометр” – https://youtu.be/UlAutNU4yNY?list=PLeOlm2kq0HctsD0T8U4Rbmofc59bR6i9L

Уроки 84-95 (восьмий ролик). Гідро- та аеродинаміка. Теми: “Опір повітря”, “Духова рушниця”, “Муха і гвинтокрил”, “Трубка Піто”, “Кулька у струмені”, “Закон Бернуллі”, “Судно на повітряній подушці”, “Ефект Магнуса”, “Травинка, що співає”, “Кумулятивні струмені”, “Ефект чайника”, “Плоскі зірки” – https://youtu.be/35gV3_TZF_s?list=PLeOlm2kq0HcskJ8WWrunWc_63k_jJmUOU

Класична механіка

   

Урок 96 (дев’ятий ролик). Перший закон Ньютона. Інерціальні  системи відліку – https://youtu.be/X6EyH09JZ9c

Урок 97 (десятий ролик). Перший і другий закони Ньютона https://youtu.be/t6BtHcBmjz0

Урок 98 (одинадцятий ролик). Третій закон Ньютона – https://youtu.be/i7hLHVWyq4M

Урок 99 (дванадцятий ролик). Третій закон Ньютона – https://youtu.be/f0i9ok3ajW0

 

Урок 100 (тринадцятий ролик). Три закони Ньютона на прикладі велосипеда – https://youtu.be/hTWZ8lMLGcg

Урок 101 (чотирнадцятий ролик). Імпульс. Закон збереження імпульсу – https://youtu.be/YDIH7YuCahY