Візит до цариці наук

У математиці немає символів для неясних думок.  (А.Пуанкаре)  

 

Урок 1 (перший ролик). Доведення теореми з геометрії за одну хвилину – https://youtu.be/cmrFpokGS2s

Урок 2 (другий ролик). Що таке радіани і для чого вони потрібні – https://youtu.be/LIGerQkckr8

Урок 3 (третій ролик). Що таке функція у математиці (доступно, з використанням графічних ілюстрацій і наочних життєвих прикладів. Функція та її аргумент.  Види функцій. Задавання функції за допомогою графіка, таблиці, формули. Функція як зв’язок між между величинами. Графіки функції.  Функції у середовищі людей) – https://youtu.be/yqyzD4bfw7k

Урок 4 (четвертий ролик). Про синуси і косинуси  – https://youtu.be/hwpWTkdh-BA

Урок 5 (пятий ролик). Тригонометрія на пальцях (як за допомогою пальців лівої руки легко запам’ятати значення синусів і косинусів:  0о , 30о , 45о , 60о , 90о) –  https://youtu.be/_X1vdCekY-I

Уроки 6-35 (шостий ролик). 30 уроків з математики у вигляді креативних реаліті-ігор від творчої студії SmartRaccoon. Перша тема у відеоролику – “Найпростіші задачі” (Округлення з нестачею і надлишком. Округлення дробів. Задачі з процентами. Складання схем і рівнянь задач на сплави і суміші) – https://youtu.be/sMP33x6fdBM?list=PLkdPsKQIkkcChdLYcEoITrOmewbzdIVEE  Через плейлист  першого ролика можна перейти до перегляду будь-якого з наступних відеоуроків: 2. Графіки і діаграми. Вибір оптимального. Прогресії. 3. Початки теорії ймовірностей. 4. Лінійні і квадратні рівняння. 5. Раціональні рівняння і рівняння з модулем. 6. Вирази з степенями і коренями. 7. Ірраціональні рівняння. 8. Показникові рівняння.  9. Логарифми. 10. Логарифмічні рівняння. 11. Раціональні нерівності. Метод інтервалів. 12. Логарифмічні нерівності. 13. Тригонометричне коло. 14. Тригонометричні формули. 15. Тригонометричні рівняння. Частина перша. 16. Тригонометричні рівняння. Частина друга.  17.  Задачі на рух по прямій і по колу. 18. Задачі на рух по воді  та спільну роботу. 19.  Функція. Похідна функції. Властивості знака. 20.  Диференціальні функції. Значення максимуму і мінімуму. 21.  Трикутник. Рівень LIGHT. 22.  Трикутник. Рівень PRO. 23.  Чотирикутник. Трапеція. Багатокутник. 24. Коло і круг. Дотична і  січна. 25. Вписане та описане коло. 26. Вектори. 27. Куб. Прямокутний паралелепіпед. Многогранник.  28. Піраміда. Призма. 29. Конус. Циліндр. 30. Куля. Сфера. Вписана куля.

  

Урок 36 (сьомий ролик). Що таке похідна функції? (швидкість руху автомобіля, зростання населення Землі, збільшення банківського вкладу, тобто проценти по вкладу – усе це приклади похідних) – https://youtu.be/qoHWa0eJHq4 

Урок 37 (восьмий ролик). Що таке первісна функції?  (Первісна як “батьквська” функція для похідної) – https://youtu.be/kd5qbB6BeGc

Урок 38 (дев’ятий ролик). Геометричний смисл похідної. Вузлики на пам’ять: 1) похідна дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної. 2) Миттєва швидкість зміни функції в одній єдиній точці є похідна, що зображається у вигляді дотичної. якщо йдеться про середню швидкість зміни функції на невеликій ділянці між двома точками, то рисують твірну – https://youtu.be/WfibjWbInC4

Урок 39 (десятий ролик). Що таке інтегралВузлики на пам’ять: 1).Означений интеграл дорівнює різниці первісних, яка в свою чергу співпадає з площею під графіком похідної. 2) Інтеграл (у дослівному перекладі – “сума”) є сумою прямокутників. а дії по його знаходженню називаються інтегруванням. 3) Недостатність інформації для обчислення і запису у вигляді числа – одна з характеристик неозначеного інтеграла – https://youtu.be/hmHz0Hrw4JA

Урок 40  (одинадцятий ролик). Про число e – https://youtu.be/weug5l0Y3_4

1. Хвилинка математики | Як запам`ятовувати формули (11 клас) – https://www.youtube.com/watch?v=cSjkEwxSYPI

2. ВСІ формули для ЗНО із математики. Огляд блокнотика із формулами – https://www.youtube.com/watch?v=IqX9YTOfsJ8

3. Рівняння з параметрами. Потрібно вказати найменше значення параметра а, при якому рівняння буде мати розвязки. Для тих, хто готується до ЗНО з математики, а також учням, які вивчили тему логарифм і на закріплення бажано вміти розвязувати такі вправи – https://www.youtube.com/watch?v=cIFclNMhns4

4. Рівняння з параметром (поглиблений рівень на ЗНО). Для розв’язання потрібно знати формули скороченого множення, властивості коренів квадратних і властивості модуля – https://www.youtube.com/watch?v=yXJcnxso7C4&t=55s